INSTALACE REKLAM

Od malé samolepky po světelné reklamy a celé kampaně. S více než desetiletou praxí a stovkami instalací nalepíme a přimontujeme téměř cokoliv a kamkoliv.

GRAFICKÁ PŘÍPRAVA

Klientům rádi navrhneme jejich představy a požadavky, vč dodržení již existujícího brandu.

PORADENSKÁ ČINNOST

Reklamních technologií, postupů a materiálů je obrovské množství. Klientům pomáháme vytvářet přesná výběrová řízení, dohlížíme nad ceny navrhnutých řešení a technologické postupy.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ NA MÍRU

Ne vždy mají klienti jasnou představu a přehled, co vše je možné vyrobit. Na míru pak připravujeme celé reklamní kampaně v naší režii.

VÝROBA TISKOVIN A SAMOLEP

Reklamy nejen lepíme a montujeme, ale umím i vyrobit. Vše od tiskovin přes plachty a samolepy až po billboardy a světelné boxy.

KOOPERACE

Velkou část našich klientů představují jiné reklamní agentury. Pro ně a jejich jménem u klienta reklamy zaměříme, navrhneme řešení a následně namontujeme.